Behöver ni en skräddarsydd databas?

Då kanske det är dags att bygga en strukturerad databas som både är lättare att arbeta med och som är mer tillgänglig.

PC assist har arbetat med databasutveckling sedan början av 90-talet. Databaser för kursadministration, bokning, lager mm som kan installeras på enstaka datorer eller läggas på servrar för access från det lokala nätverket och/eller Internet.

Vi använder nu i första hand MySql-databaser för större sy­stem och Access-tabeller (mdb) för små tillämpningar.

Ni kan få hjälp med att ta fram en genomtänkt databas som un­der­lättar både vid registrering av uppgifter, urval och sam­man­ställningar av registerinformation.

Vi kan också ta hand om det monotona arbetet med att mata in stora mängder med data i systemet.

Välkommen att ringa eller maila för en diskussion kring era behov av register och databaser!